Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Poniedziałek, XXI tydzień zwykły

28-08-2023

Mt 23, 13-22
Zaślepienie faryzeuszów

Jezus przemówił tymi słowami:

«Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą.

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo przemierzacie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami.

Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: „Kto by przysiągł na przybytek, nic to nie znaczy; lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą”.

Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej: „Kto by przysiągł na ołtarz, nic to nie znaczy; lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą”. Ślepcy! Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę?

Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na Tego, który w nim mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na Tego, który na nim zasiada».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Ci, których zadaniem była pomoc ludowi w przygotowaniu na przyjście Mesjasza, pomoc w rozpoznaniu Go, sami pobłądzili przez głupotę, ciasnotę, ślepotę swoich serc. Mesjasz nie miał w nich miejsca, „gdzie by mógł głowę położyć”, jak więc mogli wskazać Go innym?
Obłuda jest przejawem pychy, zarozumiałości, wywyższania się. Często opiera się na posiadanej władzy, pozycji, funkcji, które czynią człowieka odpowiedzialnym za innych. Każdy z nas jest w jakiś sposób odpowiedzialny za drugiego. Kiedy nie żyję w prawdzie, nie konfrontuję mojego życia, decyzji ze Słowem Boga, które ma moc poszerzać moje serce, otwierać moje oczy; gdy nie pozwalam, by to Słowo obnażało mój grzech, by upokarzało mnie po to, bym „nauczył się ustaw Pana”, to owo zamknięcie w swoim egoizmie, w moich racjach, wprowadza chaos w życie tych, za których jestem odpowiedzialny. Nie jestem dla nich czytelnym znakiem prawdy o miłosiernej miłości Pana, który kocha i czeka na grzesznika. Wówczas czynię siebie panem, nie chcąc uznać, że jest Ktoś większy, mądrzejszy ode mnie, a ci, których mi dał, należą do Niego.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.