Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Poniedziałek, XXIII tydzień zwykły

11-09-2023

Łk 6, 6-11
Uzdrowienie w szabat

W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go.

On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: «Podnieś się i stań na środku!» Podniósł się i stanął.

Wtedy Jezus rzekł do nich: «Pytam was: Czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego, życie ocalić czy zniszczyć?»

I spojrzawszy dokoła po wszystkich, rzekł do niego: «Wyciągnij rękę!» Uczynił to, i jego ręka stała się znów zdrowa.

Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Kiedy serce człowieka jest pełne złości, przewrotności, pysznej zarozumiałości, to nawet w dobrym czynie bliźniego będzie się doszukiwać zła, żeby udowodnić swoją wyższość nad nim i zakwestionować jego autorytet. Wówczas nie liczy się człowiek, jego dobro, tylko mój interes. Drugi człowiek zaczyna być traktowany przedmiotowo, a szczególnie człowiek ubogi, słaby. Jezus obnaża absurdalność rozumowania faryzeuszy, którzy stawiają przepisy Prawa ponad czynem miłosierdzia wobec człowieka potrzebującego. Uzdrawia uschłą rękę, żeby ten człowiek sam mógł czynić miłosierdzie, pracować dla dobra innych. Jednak uczeni w Piśmie i faryzeusze nie zrozumieli tej lekcji udzielonej przez Bożą Mądrość i jeszcze bardziej zacięli się w swym uporze i zatwardziałości serca. „Wpadli w szał!” Dlaczego? Być może dlatego, że uczynili siebie bogami. A Jezus przychodzi i mówi, że jest Synem Boga Jedynego! Obyśmy nigdy nie zdetronizowali Boga w naszym sercu, przyjmując jako najwyższy autorytet siebie i swoją własną mądrość. To uczyni nasze życie bezsensownym, nieuporządkowanym i absurdalnym w postawach.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.