Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Poniedziałek, XXVIII tydzień zwykły

16-10-2023

Łk 11, 29-32
Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.

Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.

Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Syn Boży, który zstąpił z nieba, by objawić miłość Ojca; który „przeszedł dobrze czyniąc”, walczy o dusze swoich rodaków na wszelkie sposoby. Gdzie napotyka na ślady myślenia pochodzenia diabelskiego, Jego słowo jest ostre jak miecz, zadaje rany, by odciąć to, co chore, a ocalić ludzką duszę, którą przyszedł odkupić. Jego surowość jest podyktowana troską Lekarza o chorą duszę, której grozi śmierć. Wie dobrze, że gdyby spełnił ich życzenia i dał znak, którego oczekiwali, nic by to nie zmieniło w ich sercach, bo i tak nie mają wiary w Jego Bóstwo. Wzruszyliby ramionami i odeszli, zarzucając Mu kolejny raz przewrotne intencje. Znów więc musi Jezus zadać cios ich dumie, stawiając im przed oczy jako wzór ludzi, którymi oni gardzą – pogańskich Niniwitów. Cudzoziemcy potrafili lepiej skorzystać z Bożego pouczenia niż Izraelici.
Jezus wiedział, że nie uda Mu się ich wszystkich zjednać, że to właśnie ta grupa Go odrzuci i wyda na śmierć haniebną, jednak radował się nadzieją ocalenia nawet nielicznych, którzy spośród Sanhedrynu stali się Jego uczniami, jak Nikodem czy Józef z Arymatei.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.