Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Sobota, II Tydzień Adwentu

16-12-2023

Mt 17, 10-13
Eliasz już przyszedł, a nie poznali go

Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa:

«Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?» On odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć». Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

„Eliasz, prorok jak ogień”… Ogień, który wypala to, co w nas liche, szczątkowe, brudne, niepotrzebne… co zostanie? Jezus powiedział, że „Eliasz przyjdzie i naprawi wszystko”, czyli zostanie to, co istotne. Jego słowo wypala, toruje drogę nadchodzącemu Jezusowi… a On naprawdę nadchodzi. Co dzień przecież w Modlitwie Pańskiej przyzywamy przyjścia Jego królestwa, więc i Eliasz gdzieś jest.
Gdzie się ukrywasz, Eliaszu, w naszych czasach? Obyśmy cię rozpoznali i pozwolili ci mówić to, co trudne i co piękne. Co chcesz powiedzieć dzisiaj? Kto ciebie posłucha? Trudno jest poddać się słowom prawdy, ale one są jak płonące pochodnie, dają światło na drodze. Jednak kto się przejmie twoimi słowami i odwróci od zła? Kto zechce znaleźć drogę do Boga, którą nam oświetlasz? Jezus jest coraz bliżej, a ty Go poprzedzasz. Napraw nas, Eliaszu, jak Jezus obiecał, byśmy pośród chaosu świata mogli usłyszeć szmer powiewu nadchodzącego Boga.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.