Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Sobota, III tydzień wielkanocny

20-04-2024

J 6, 55. 60-69
Do kogo pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego

W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział:

«Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem».

A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?»

Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą».

Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca». Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?»

Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

W tym fragmencie Ewangelii Jezus mówi o trzech różnych relacjach miłości, które jednak wzajemnie się przenikają i wypływają z siebie.

Pierwszą jest więź miłości łącząca Ojca i Syna. Ojciec miłuje Syna, Syn trwa w miłości Ojca, spełniając Jego wolę i przekazując uczniom Jego słowa.

Drugą jest miłość, którą Jezus darzy swoich uczniów, tak silna jak umiłowanie Syna przez Ojca. Możemy wsłuchać się w brzmiące w tym fragmencie słowa miłości, kierowane przez Jezusa do każdego i każdej z nas: „Umiłowana moja, przyjaciółko moja, wybrana moja, życie moje oddaję za ciebie, pragnę dla ciebie pełni radości, o cokolwiek poprosisz Ojca w moje imię będzie ci to dane”.

Trzecią jest wzajemna miłość uczniów – najważniejsze przykazanie Jezusa dla nich. Bóg gorąco pragnie, żebyśmy się wzajemnie kochali, tą miłością, którą On nas ukochał. Jest to możliwe, kiedy przyjmujemy miłość Boga do nas i trwamy w tej miłości – wówczas On sam przemienia nasze serca i uzdalnia nas do kochania braci, czyli do oddania życia za nich.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.