Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Sobota, X tydzień zwykły

15-06-2024

Mt 5, 33-37
Zakaz przysięgania

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym.

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Jezus prosi nas dziś, abyśmy przywrócili wartość słowu. Jeżeli słowo jest prawdziwe, czyli nie zawiera dwuznaczności, fałszu, ukrytej intencji, wtedy nie potrzebuje dodatkowych potwierdzeń. Jest na tyle silne, że obroni się samo. Człowiek zresztą nie posiada nic większego od swojej prawdomówności, od czystości sumienia, słów i działania. To upodabnia go do Boga. Nic więcej do człowieka nie należy: ani niebo, ani ziemia, ani żadne miejsce na ziemi, ani nawet – w pewnym sensie – jego własne ciało. Wszystko to należy do Boga. Przysięganie na te rzeczy sprawia wrażenie uzurpowania sobie nad nimi władzy. Tymczasem człowiek posiada jedynie wolną wolę, którą może wypełnić prawdą.
Rozważając tę Ewangelię warto pamiętać i o tym, że sam Jezus jest Słowem. Aby objawić siebie, Bóg użył tego samego „materiału”, środka, którym i nam pozwala się na co dzień posługiwać.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.