Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Sobota, XIX tydzień zwykły

19-08-2023

Mt 19, 13-15
Jezus błogosławi dzieci

Przynoszono do Jezusa dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: «Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie». Położył na nie ręce i poszedł stamtąd.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Wczorajsza Ewangelia mówiła o małżeństwie, dzisiejsza koncentruje naszą uwagę na dzieciach. Bardzo znamienna jest postawa Jezusa. Nasz Pan podarowuje nam bowiem przykład czułości, cierpliwości i delikatności. Wszystko to jest zestawione z szorstkością uczniów, którzy wcześniej nie chcieli zrozumieć, że konieczne jest trwanie przy jednej żonie, a nie zmienianie partnerek według zachcianek własnego egoizmu. Oba fragmenty – wczorajszy i dzisiejszy – pokazują nam ideał bezżenności dla królestwa niebieskiego. Pokazują łagodność Jezusa, Jego uważność i wrażliwość na innych, a zwłaszcza na tych, którzy są słabi i bezbronni.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.