Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Sobota, XVII tydzień zwykły

05-08-2023

Mt 14, 1-12
Śmierć Jana Chrzciciela

W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych dworzan: «To Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają».

Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, żony brata jego, Filipa. Jan bowiem upominał go: «Nie wolno ci jej trzymać». Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka.

Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem już podmówiona przez swą matkę powiedziała: «Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela!» Zasmucił się król. Lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce.

Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je; potem poszli i donieśli o tym Jezusowi.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Jan Chrzciciel, herold zapowiadający nadejście Królestwa Jezusa, został skazany na śmierć za sprawą podstępu Herodiady. Ta bowiem, opuściwszy swego męża, związała się z o wiele potężniejszym we wpływy i bogactwo Herodem Antypasem. Prorok Jan Chrzciciel upominał oboje, za co został wtrącony do więzienia, a potem ścięty. Siatka zła oplata nie tylko Herodiadę i Antypasa, ale także córkę Herodiady, wykorzystaną przez intrygę matki. Prorok zginął, ponieważ na światło dzienne wydobył zło, jakie miało miejsce w pałacu Heroda.
Na przykładzie dzisiejszych bohaterów widzimy, że moce ciemności wtargnęły także w relacje między mężczyzną i kobietą. Jezus pragnie przywrócić sobie współczesnym oraz nam Boży zamysł relacji międzyludzkich, w tym także relacji małżeńskiej jako jednego mężczyzny i jednej kobiety, związanych węzłem nierozerwalnej miłości. Dlatego w późniejszym swoim nauczaniu sięgnął do Księgi Rodzaju i skorygował myśl Mojżesza o możliwości rozwodów. Ewangelia i całe misterium Odkupienia umożliwiają życie według tego pierwotnego Bożego zamysłu.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.