Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Sobota, XX tydzień zwykły

20-08-2022

Mt 23, 1-12
Strzeżcie się pychy i obłudy

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą.

Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.

A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.

Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Łatwo nam czasem potępiać faryzeuszów za obłudę, której stali się symbolem. Patrzymy ze wzgardą i niesmakiem i… nawet nie zauważamy, że tym samym stajemy się do nich podobni. Bo przecież w każdym z nas drzemie taki właśnie, żądny uznania i szacunku, faryzeusz! Na szczęście Jezus zostawia nam dzisiaj opis uczynków, których mamy się wystrzegać. Ta lista może nam pomóc w „namierzeniu” owego obłudnika w nas i w odcięciu się od niego. Pierwszym z nich jest brak spójności między tym, co myślimy, mówimy i czynimy. Drugim – spełnianie różnych uczynków z intencją podobania się i pokazywania jako ktoś dobry. Jednak prawdziwie dobry człowiek nie myśli o tym, jak wygląda czyniąc to czy tamto. Nie myśli o sobie i swoim wizerunku. Potrafi nawet dać się poniżyć w oczach innych, bo wie, że w oczach Boga będzie to wszystko wyglądać inaczej!

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.