Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Sobota, XXII tydzień zwykły

09-09-2023

Łk 6, 1-5
Chrystus jest Panem szabatu

W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami.

Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: «Czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat?»

Wtedy Jezus, odpowiadając im, rzekł: «Nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać».

I dodał: «Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Boże Prawo zawsze staje po stronie człowieka, ponieważ Bóg stoi zawsze po stronie człowieka. Nawet jeśli wypowiada słowo karcące, napominające – ono nie niszczy, lecz podnosi. Obierając Jezusa za Towarzysza drogi mojego życia, karmiąc się Jego słowem i Ciałem, troszcząc się o to, by moje serce było przed Nim czyste, mogę mieć pewność, że On zatroszczy się o moje sprawy. Takie zawierzenie Mu siebie będzie wyznaniem, że jedynie On jest Panem. Wówczas będę mógł doświadczyć Jego wszechmocnego działania w trudach życia. Znamienne jest w dzisiejszej Ewangelii, że to nie uczniowie odpowiadają na stawiane im zarzuty, lecz sam Jezus wypowiada słowa obrony. On szuka serca człowieka, bliskości z nim, a nie rygorystycznego zachowania Prawa, w którym nie ma osoby, miłości. Prawo jest dane w służbie człowiekowi jako „wychowawca”, jak pisze św. Paweł, który ma prowadzić do Chrystusa. Jeśli nie spełnia tej funkcji – nie buduje przyjaźni z Jezusem – jest puste i bezpłodne.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.