Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Sobota, XXVII tydzień zwykły

14-10-2023

Łk 11, 27-28
Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego

Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».

Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Chlubą matki są jej święte dzieci. Często właśnie dzięki wybitnym dzieciom zostawali wydobyci z ukrycia ich rodzice i przedstawiani w historii ludzkości jako ci, którzy dali początek takiej czy innej znanej powszechnie osobie. Jednym z wielu takich przykładów są błogosławieni Zelia i Ludwik Martin, których piękne życie i heroiczność poznano dzięki ich świętej córce – Teresie od Dzieciątka Jezus.
„Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś” – zapewne i nasze matki chciałyby usłyszeć taką pochwałę. Dla uszu Jezusa jest to pieszczota szczególnie czuła, budząca tak pełne słodyczy i kojące wspomnienia Jego pierwszych chwil na ziemi jako Wcielonego Boga. Jednak, mimo Jego miłości i czci do Niepokalanej Matki, nie chce, by wielbiono Ją tylko z tego tytułu, że cieleśnie zrodziła i wykarmiła Zbawiciela. To jest zaledwie niewielka cząstka cudownej chwały; Jezus uzupełnia błogosławieństwo nieznanej kobiety: „również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”. Jakby chciał powiedzieć: wszyscy możecie być też błogosławieni, jak moja Matka. Nie możecie zrodzić cieleśnie Zbawiciela, ale możecie nosić z miłością w zasłuchanym sercu Boże Słowo, zachowywać je i wydawać jego owoce naśladując postawę Najświętszej Dziewicy, czuwającej, by nie uronić nic z tego, co pragnie powiedzieć Jej Bóg i by niczego Mu nie odmówić.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.