Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Środa, I tydzień Wielkiego Postu

21-02-2024

Łk 11, 29-32
Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Jezus przywołuje przykład z księgi proroka Jonasza, najbardziej rozpowszechnionej wśród ludu, aby wykazać, że opowiedziana niegdyś historia stała się zapowiedzią, figurą Jego działalności i zbawczej misji głoszenia Ewangelii. Jak Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak znakiem będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Ludzie z Niniwy zmienili swoje postępowanie, dali posłuch głosowi proroka, pozwolili wyprowadzić się z błędów, w których żyli, otworzyli się, by na nowo spojrzeć na świat, na życie; pozwolili pociągnąć się prawdzie, dali widoczny wyraz decyzji o zmianie przez podjęcie postu, przez odwrócenie się od zła.

Jezus, Słowo Ojca, posłany na świat, aby świat zbawić, przyszedł do swoich, a oni Go nie przyjęli (por. J 1, 11). Nie widzą, nie słyszą, nie pojmują, choć mają przed sobą Tego, który jest większy niż Jonasz; którego słowo działa to, co oznacza; który wydobywa ze śmierci do życia. Nie znajduje posłuchu pośród tego plemienia, choć jest potężniejszy niż Salomon – On jest Słowem Ojca, samą Mądrością, wykonawcą dzieła odkupienia. Niechaj nasze serca obudzą się na czas – czas przychodzenia Pana, Jego wezwania, Jego pouczenia, Jego karcenia ku naszemu zbawieniu; na czas, którym jest nasze życie.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.