Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Środa, I Tydzień zwykły C

15-01-2019

Mk 1, 29-39
Jezus uzdrawia chorych

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im.

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.

Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem».

I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Dzisiejszy fragment czyni nas świadkami bardzo szybkiej i imponującej przemiany. Chora, powalona gorączką, niezdolna do niczego kobieta wstaje i oddaje się służbie Bogu, bliźnim. Można powiedzieć, że osiąga pełnię swojego powołania, misji… Jezus podnosi ją ujmując za rękę. Greckie słowo krateō znaczy ująć, ale też pojmać, zdobyć, władać. Jezus bierze jej rękę w swoją. Staje się Panem jej działania, jej życia. Jej bezradność zastępuje swoją mocą. I, jak zazwyczaj, tak i tutaj Jego panowanie okazuje się służbą.
Druga scena z dzisiejszej Ewangelii to spotkanie Jezusa z Ojcem. Jezus odczytuje wolę Ojca i idzie dalej. Kto naprawdę spotka się z Bogiem, już nie wraca do miejsca, z którego wyszedł. Idzie do przodu.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.