Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Środa, III tydzień wielkanocny

17-04-2024

J 6, 35-40
Jest wolą Ojca, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne

Jezus powiedział do ludu:

«Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.

Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co Mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Jezus w dzisiejszej Ewangelii z całym realizmem zwraca się do swoich słuchaczy: „i ujrzeliście Mnie, i nie wierzycie”. „Wiara” i „widzenie” to dwa słowa bardzo często występujące w Ewangelii Janowej obok siebie. Sam Ewangelista opisując swoją postawę przy pustym grobie zaznacza: „wszedł ów drugi uczeń… ujrzał i uwierzył”.

Dzisiaj Jezus zwraca się do nas: „Kto widzi Syna i wierzy w Niego, ma życie wieczne”. Te słowa mają znaczenie eschatologiczne. Na Sądzie Ostatecznym ujrzymy Boga „twarzą w twarz” i podejmiemy ostateczną decyzję o wierze w miłość.

Święty Tomasz uwierzył, bo ujrzał, ale Pan kieruje słowa błogosławieństwa do tych wszystkich, którzy wierzą, a jeszcze nie widzą, trwają w cierpliwości, oczekując Jego przyjścia w chwale.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.