Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Środa Popielcowa

14-02-2024

Mt 6, 1-6. 16-18
Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Już nadszedł ten dzień, pełen zadumy i zatrzymania, pośród ciszy zamkniętych drzwi duszy, z daleka od zgiełku codziennych dni – biegu i wiru spraw, pośród doczesnej pielgrzymki do domu Ojca.

Co słyszę brzmieniem słów, którymi karmi mnie dziś Kościół?

Gdy chcesz się modlić, wejdź, zamknij drzwi i módl się do Ojca twojego. Ukryj się w Tym, który jest ukryty w tobie i spójrz w głąb siebie, by dostrzec prawdę: Kim jestem? Kim byłem? Kim chcesz mnie mieć, mój Ojcze, który dajesz się w Synu i bierzesz mnie w Nim dla Siebie?

Co drga w mym sercu, kiedy słyszę: gdy dajesz, skrywaj się, twój Ojciec wie o wszystkim? Dar twój niech będzie cichy i ukryty, gdyż to, co dajesz, to Jego skarb oddany ci w dziedzictwo, by owoc nieba wzrastał.

Co dzieje się we wnętrzu mym, gdy podejmuję posty? Ty namaść głowę i umyj twarz, i serce swe obrzezaj. Zna wnętrze me Ten, który stworzył mnie, zna każde drgnienie serca.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.