Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Środa, VII tydzień zwykły

26-02-2019

Mk 9, 38-40
Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».

Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Uczniowie spotykają człowieka, który w imię Jezusa wyrzucał złe duchy, chociaż nie szedł za Mistrzem. I zabronili mu.
Z tego fragmentu możemy wyczytać, że uczniowie czuli się szczególnie wybrani do tego, by głosić i działać w imię Jezusa. Jednak to przekonanie zamknęło ich na innych i stało się ważniejsze od możliwości uwolnienia od złego ducha zniewolonego człowieka. Jezus natomiast chce, by w Jego imię każdy mógł doświadczyć duchowej wolności. I to dla Jezusa jest najważniejsze.
Posłani są nie tylko ci, którzy są najbliżej Jezusa. Stopniowo uczy On uczniów i nas wychodzić poza własny, zamknięty krąg. Posyła najpierw dwunastu apostołów, później siedemdziesięciu dwóch, a dzisiejszy fragment pokazuje nam nawet osobę, która nie zna bezpośrednio Jezusa, a której Jezus nie zabrania wyrzucać złych duchów w Jego imię. Nie tylko ci najbliżsi, którzy czują się szczególnie wybrani, są narzędziami w ręku Jezusa. Każdy człowiek, nawet ten, który nie zna Jezusa, może stać się narzędziem miłości, której jedynym źródłem i Twórcą pozostaje zawsze Bóg.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.