Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Środa, X tydzień zwykły

12-06-2024

Mt 5, 17-19
Jezus nie znosi Prawa, lecz je wypełnia

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Jezus określa dziś swój stosunek do Prawa Starego Testamentu: przyszedł je wypełnić. Wypełnić w dwóch znaczeniach: zrealizować swoim życiem (stąd na krzyżu, po tym jak zgodnie z proroctwem zostanie Mu podany do picia ocet, powie „Wykonało się”) oraz wypełnić miłością, objawić jego pełny sens. Wlać w jego ramy pełnię prawdy i wolności. Z wypełniania go uczynkami zmienić w wypełnianie sercem. Temu właśnie służy dalszy ciąg Kazania na Górze: Jezus podejmuje poszczególne nakazy Prawa i pokazuje, jak je wypełniać w sposób doskonały.
Naród wybrany stopniowo pogłębiał swe rozumienie Pisma. Od najbardziej konkretnego i szczegółowego kodeksu Prawa Mojżesza, poprzez uwewnętrznienie owego Prawa w proroctwach („Umieszczę me Prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu”), aż do wypełnienia go miłością przez Jezusa. Także w życie każdego człowieka wpisany jest ów proces rozwoju. Nie od razu Jezus powierza nam swe najgłębsze tajemnice.
Bazą jest litera Prawa. Drogą do Królestwa – Osoba i Słowo Jezusa.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.