Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Środa, XII tydzień zwykły

28-06-2023

Mt 7, 15-20
Fałszywi prorocy

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców.

Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. A więc: poznacie ich po ich owocach».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Dlaczego naród wybrany szedł za swoim Bogiem? Czy, pomijając uwarunkowania kulturowe i socjologiczne, nie ze względu na doświadczanie prawdy i rzetelności prowadzenia Pańskiego, na doświadczanie życia i niezamykającej się otwartości na życie?
Wiadomo, że żadna społeczność nie jest zbudowana z jednostek tylko silnych, o dobrym rozeznaniu i nieomylnych wyborach. Jezus, znając tę kruchość, przypomina o czujności w rozeznawaniu wartości proponowanych w każdym czasie, a nie zawsze dla dobrych celów.
Owoce proponowane w Raju niosły życie lub śmierć, podczas wędrówki Bóg „kładł” przed ludem „życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo”, mówiąc, by wybierali życie, „abyście żyli wy i wasze potomstwo” (por. Pwt 30, 19). Życie pozostaje na zawsze znakiem obecności Boga, który jest Życiem, udziela go w obfitości, pozwala rodzić się życiu i zabezpiecza jego rozwój. Wszystkie inne propozycje i prawa będą życie umniejszać, zagłuszać, pozbawiać możliwości pojawienia się i rozwoju. Najbardziej niebezpieczne będą te propozycje, które krzycząc o swojej trosce o dobro, wolność, miłość, poszanowanie takiego czy innego porządku, będą odrywać człowieka od życiodajnego źródła Bożego Objawienia, będą umniejszać jego integralność lub po prostu zabezpieczać status quo nieświadomości co do godności jego powołania dziecka Bożego.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.