Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Środa, XVII tydzień zwykły

02-08-2023

Mt 13, 44-46
Przypowieści o skarbie i perle

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

W książce Jezus z Nazaretu papież Benedykt XVI pisze: „On sam jest skarbem, a wspólnota z Nim drogocenną perłą”.
Czy znalazłeś już perłę swojego życia; skarb, który byłby prawdziwym Twoim bogactwem?
„Czuję, że wszystkie skarby zamknięte w duszy Chrystusa są moje. Stąd ja również czuję się bardzo bogata i z wielkim poczuciem szczęścia przychodzę czerpać z tego źródła, dla wszystkich, których kocham. Mój jedyny skarb noszę w sobie, a całej reszty jakby nie było. Boski Oblubieniec otwiera przede mną wszystkie skarbce” (por. św. Elżbieta od Trójcy Świętej).
Obaj bohaterowie Ewangelii, chcąc wejść w posiadanie skarbu czy perły, musieli sprzedać wszystko, co posiadali. Królestwo Boże zapewne wymaga od nas niejednokrotnie wielkich ofiar. Ale Jezus potrzebuje tej ofiary i ona także przynależy do tajemniczej, czasem trudnej do zrozumienia, rzeczywistości. Perła tworzy się wokół ziarnka piasku, które dostało się do wnętrza małża. Jeśli ofiaruję Jezusowi „moje ziarnko piasku”, jest szansa, że On uczyni kiedyś z niego drogocenną perłę.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.