Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Środa, XXIV tydzień zwykły

20-09-2023

Łk 7, 31-35
Duch przekory przeszkodą w przyjęciu królestwa Bożego

Jezus powiedział do tłumów:

«Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przymawiają jedne drugim: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie płakaliście”.

Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Kluczowym słowem dzisiejszej Ewangelii jest mądrość. To ona pomaga rozpoznać prawdę o innych, o wydarzeniach, które dzieją się wokół nas, a także o tym, co dzieje się w nas. Bez mądrościowego poznania tworzymy skrajne opinie, w znacznej mierze wyrażane w emocjonalnym napięciu. Poznanie mądrościowe rodzi się z jasnego podążania za Prawdą. Nawet jeśli po drodze się pomylę, cel pozwala mi szybko odzyskać równowagę i zapewnia uczciwość poznania: szukam Prawdy.
Karol Wojtyła pisał w Promieniowaniu Ojcostwa: „Nie postępuj nigdy jak ślepiec, który tylko dotyka przedmiotów, nie rozwijając widzenia każdego z nich. Życie wtedy będzie ubogie”.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.