Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Środa, XXVIII tydzień zwykły

12-10-2022

Łk 11, 42-46
Jezus piętnuje obłudę faryzeuszów

Jezus powiedział:

«Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą».

Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w Prawie: «Nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz». On odparł: «I wam, uczonym w Prawie, biada! Bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Jakże łatwo dać ofiarę z rzeczy drugorzędnych, by mieć poczucie, że dokonało się czegoś więcej, niż wymaga Prawo, które polecało składać dziesięcinę ze zboża, moszczu i oliwy (Pwt 14, 23), a nie wspomina nic o ziołach. Lecz Jezus wskazuje na ważniejsze zaniedbanie – w sprawiedliwości i miłości. Tę ukrytą skłonność naszej natury trafnie nazwała św. Teresa od Jezusa pisząc, że chętnie oddajemy Bogu rzeczy zewnętrzne: „zysk i dochód”, lecz „grunt i własność” zachowujemy dla siebie, obawiając się całkowitego daru z siebie, jakbyśmy zapominali, wobec Kogo stajemy… Co to za wspaniałomyślność, gdybyśmy nawet ofiarowali Stwórcy wszystko, co mamy, skoro to otrzymaliśmy od Niego?
Faryzeusze czynili wszystko po to, by znaleźć uznanie u ludzi, a nie po to, by oddać cześć Panu, dlatego brzmi wobec nich surowe „biada”. Ciąży ono nad nimi tym bardziej, że wprowadzają w błąd innych, którzy nieświadomie to przejmują.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.