Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Środa, XXXIV tydzień zwykły

29-11-2023

Łk 21, 12-19
Jezus zapowiada prześladowanie swoich wyznawców

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić.

A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Prześladowanie jako sposobność do dawania świadectwa. Jako czas, w którym Bóg przez nas może objawić siebie; może posłużyć się naszymi ustami i napełnić je swoją mądrością. Gdyż to właśnie Mądrość Boża ma prawdziwą siłę przekonywania, nawet dla prześladowców.
Jezus wzywa do postawy zaufania Bogu i do wytrwałości. Wiadomo, że postawy nie rodzą się z dnia na dzień, lecz są owocem całego życia. Kształtujemy je poprzez nasze codzienne małe wybory. Wytrwałe ćwiczenie się w zaufaniu Bogu w czasie pokoju daje nam nadzieję, że zaufamy Mu także w czasie prześladowań.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.