Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika

16-05-2024

J 17, 20-26
Aby stanowili jedno

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:

«Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.

I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.

Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

 

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Jezus, zwracając się do swego Ojca, obejmuje modlitwą tych, którzy uwierzą dzięki przepowiadaniu Słowa. Prosi Ojca za nimi, aby wszyscy stanowili jedno. Prosi o taką jedność, jaka panuje między Ojcem i Synem: jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas. Aby przebywali w Nas, wprowadzeni przez uczniów w życie trynitarne, w objęcia Ojca i Syna, na ucztę wieczystą Trzech Boskich Osób. Wtedy świat widząc ich życie uwierzy w Jezusa. Wspólnota zjednoczona na wzór Ojca i Syna, i Ducha Świętego, zakorzeniona w Ich jedności przez Eucharystię, jest najmocniejszym świadectwem chrześcijańskiej wiary.
Jedność ta pozostanie we wspólnocie wierzących do końca czasów. Zdrady, podziały, odejścia nie zniweczą jej, choć przyjdą, aby się wypełniło Pismo. Nic nie powstrzyma inwazji tej Miłości, którą Ojciec umiłował Syna, a Syn przekazuje uczniom, w których przebywa. Niech moc świadectwa bezinteresownej miłości Nauczyciela do uczniów, którym objawia imię Ojca, i moc świadectwa wzajemnej miłości uczniów ogarnie wszystkich ludzi, by uwierzyli w Tego, który Jezusa posłał na świat, aby go zbawić!

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.