Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

24-05-2021

J 2, 1-11
Wesele w Kanie Galilejskiej

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.

A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina». Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci zaś zanieśli.

A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Wiara Maryi nie ma granic. Odpowiedź Syna Jej nie peszy. Kontynuuje Ona swą posługę wobec młodej pary, która znalazła się w niezręcznej sytuacji. Maryja wydaje dyspozycje sługom bez najmniejszego wahania co do reakcji Jezusa. Wie, że On pomoże; być może inaczej, niż Ona sądzi, ale na pewno. Taka wiara niejako wiąże Boga i zmusza Go do spełnienia prośby. Maryja nie prosi dla własnej korzyści, ale widzi potrzeby innych. Wielu świętych czyniło cuda, a tak naprawdę to Bóg spełniał je w odpowiedzi na ich wiarę. Na czym polega wiara? To ufność wobec Osoby, która jest dla mnie oparciem (biblijna skała). Ta Osoba zapewnia pociechę i pomoc. Spojrzenie wiary jest to takie postrzeganie Kogoś, które przypisuje Mu pozytywne cechy. Kiedy ktoś jest dobry, jak mógłby pozostawić mnie bez ratunku. Jednak, pomimo że to wiemy, nadal trudno nam wierzyć. Wiara jest łaską, którą trzeba wypraszać sobie na modlitwie.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.