Komentarz Biblijny o. Wojciech Ciak OCD wróć

Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

25-01-2024

Mk 16, 15-18
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich:

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Temat: Konsekwencje nawrócenia

Wprowadzenie

Stajemy dziś wobec ważnego wydarzenia w życiu duchowym św. Pawła, ale również dla historii Kościoła i całego świata.

Wybranie

Spektakularne nawrócenie św. Pawła jest wyrazem usilnego poszukiwania go przez Jezusa. Paweł Go nie szukał, a chciał tylko prześladować chrześcijan. Nie wiedział jednak, że prześladując chrześcijan prześladuje Jezusa Chrystusa. Ten pewny siebie człowiek, o wysokim morale, rozwinięty intelektualnie – zmierzył się z Cierpiącym Chrystusem w Jego prześladowanych uczniach i dał Mu się wybrać na ucznia.

Misja

Wybranie na ucznia Jezusa Chrystusa oznacza podjęcie misji głoszenia Tego, którego sam nie szukał, a od tej pory pragnął, aby inni ludzie dali się przez Jezusa odnaleźć i byli tak z Nim związani, aby ich życie stało się udziałem w życiu Jezusa.

Oddanie się

Chcąc jednak realizować taką misję – św. Paweł musiał się sam oddać Jezusowi. Na cóż bowiem służyłoby to wszystko, gdyby nie walczył o to, aby każdego dnia oddawać się Jezusowi i aby móc powiedzieć „teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”.

Zakończenie

Ten, który nie szukał Jezusa – dał Mu się odszukać i sam odnalazł w Jezusie swoje wybranie, misję i sam chciał Mu się oddać.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.