Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

11-07-2024

Mt 19, 27-29
Porzucić wszystko dla Chrystusa

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?».

Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją fragmentu, w którym Jezus spotkał się z bogatym młodzieńcem. Ów człowiek miał pewien plan na swoje życie. Według niego Chrystus potrzebny był jedynie do potwierdzenia mu jego wspaniałości, ewentualnie do tego, by wskazać na jakieś drobiazgi, które należałoby zmienić. Ten absurdalny sposób patrzenia na rzeczywistość życia duchowego nie jest jednak obcy i samym Apostołom. I oni uważają, że można się zbawić samemu. Jezus pragnie zmienić ich myślenie. „U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe”. Opuścić wszystko i pójść za Jezusem może jedynie ten, kto gorąco w Niego wierzy. Kto jest przekonany, że Bóg zadba i o teraźniejsze potrzeby, i o życie wieczne. Pytanie Piotra jest właśnie wyrazem tej ufności. Kieruje je do Mistrza, któremu poświęcił całe swoje życie. I Jezus odpowiada mu z całą mocą, zapowiadając otrzymanie tego, czego się spodziewał i więcej jeszcze!

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.