Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Święto św. Szczepana

26-12-2023

Mt 10, 17-22
Duch Ojca waszego będzie mówił przez was

Jezus powiedział do swoich Apostołów:

«Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić.

Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Dzisiejsze Słowo Boże osadza nas w realiach życia, naznaczonego zawsze pewnego rodzaju napięciem. „Mieczem”, który rozdziera i powoduje konflikt, jest osoba Jezusa oraz przyjęcie wyraźnej postawy wobec tej Osoby. Nienawiść „świata” w stosunku do chrześcijan jest tylko potwierdzeniem wyrazistości świadectwa. „Świat was nienawidzi, bo nie jesteście ze świata, gdybyście byli ze świata, świat by was miłował” – powie Jezus na innym miejscu. Jeśli jesteśmy otaczani czcią i świat zabiega o naszą przyjaźń, zastanówmy się, na ile wyraźny jest nasz wybór Chrystusa. A jeśli świat nas nienawidzi – „cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.