Komentarz Biblijny o. Wojciech Ciak OCD wróć

Święto św. Wawrzyńca

10-08-2023

J 12, 24-26
Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.

Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.

A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Obchodząc dziś święto św. Wawrzyńca pragnę zwrócić uwagę, w oparciu o jego życie, na czym polega służba chrześcijanina, katolika.
Sam Wawrzyniec w swoim życiu swoją służbę wyraził na cztery sposoby.

  • Po pierwsze, troszczył się o biednych, podejmował uczynki miłosierdzia wobec ciała.
  • Po drugie, przepowiadał, czyli podejmował uczynki miłosierdzia wobec ducha, głosząc im prawdę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie.
  • Po trzecie, prowadził modlitwy z wiernymi, czyli starał się o to, aby każdy z tych biednych nawiązał relację z Jezusem, źródłem zbawienia.
  • Po czwarte, w pewnym momencie życia, w jednym określonym momencie oddał swoje życie za Chrystusa będąc upieczonym na kracie. Oprawcy zabawili się w urządzenie sobie swoistego grilla.
Jakie to może mieć odniesienie do nas?

Osoba i życie św. Wawrzyńca pokazuje nam, że możemy służyć Jezusowi również na cztery sposoby.

  • Po pierwsze, jest tyle różnych biednych ludzi, tyle różnych form uzależnienia, że jest szerokie pole do podejmowania przez każdego z nas uczynków miłosierdzia wobec ciała.
  • Po drugie, przy tym całym zamęcie w Kościele i wśród naszych bliskich i znajomych  – potrzeba głosić prawdę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie zgodnie z nauczaniem zawartym w Katechizmie Kościoła Katolickiego.
  • Po trzecie, potrzeba dziś świadków o potrzebie modlitwy, ale takiej modlitwy, jakiej mamy świadectwo w duchowości Karmelu. I każda osoba, która podejmie modlitwę według wskazań Mistrzów Karmelu będzie przez swój styl życia zachęcała ludzi do modlitwy.
  • Po czwarte, jesteśmy wezwani do oddawania życia Jezusowi, może nie w tym jednym momencie, niewątpliwie bardzo bolesnym jak św. Wawrzyniec, ale w każdej chwili troszcząc się o to, aby wszystko, co czynię, było podejmowane w imię Jezusa Chrystusa.
Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.