Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata C

20-11-2022

Łk 23, 35-43
Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem».

Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie».

Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król żydowski».

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas».

Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił».

I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».

Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

„Dziś będziesz ze Mną w raju!” Szczęściarz z tego złoczyńcy, że usłyszał takie słowa. Jak trudno jest, gdy sztywno trzymamy się naszych stereotypowych wyobrażeń o świecie, o ludziach, o Bogu, o Mesjaszu, dać się zaskoczyć innością Jezusa. Czasem może chcielibyśmy Go zmusić, by coś nam udowodnił dostosowując się do naszego sposobu pojmowania. Może wołamy, jak ów drugi złoczyńca: „Jeśli jesteś Mesjaszem, to wybaw siebie i nas!”. Wybaw, czyli spraw, byśmy nie musieli wisieć  przybici do krzyża, byśmy nie musieli już cierpieć i byśmy znowu mogli sobie żyć jak dawniej, bez konieczności zmiany czegokolwiek. Często nawet nie próbujemy pozwolić Bogu, ani sobie na zmianę naszego myślenia. Nie dopuszczamy do siebie myśli, że to wybawienie nie musi być wcale związane z wyeliminowaniem cierpienia czy trudu, ale polega na dostrzeżeniu w nich głębszego sensu, a przede wszystkim nieustannej miłującej Obecności. Przecież to na tym polega prawdziwe nawrócenie – metanoia, czyli zmiana myślenia.
Szczęściarz z tego złoczyńcy, gdyż odważył się mieć o wiszącym obok Skazańcu zdanie inne niż cały urągający tłum. Szczęśliwy tzn. błogosławiony; kanonizowany przez samego Jezusa.

 

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.