Komentarz Biblijny o. Wojciech Ciak OCD wróć

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

16-07-2023

J 19, 25-27
Oto Matka Twoja

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Maryja, jako Matka słuchająca

  1. Z pierwszego kontaktu z Ewangelią mogłoby wydawać się, że Jezus nie przypisuje Maryi takiego znaczenia, jakie przypisywał uczniom. Jednak zwróćmy uwagę, jak Jezus odnosi się do Maryi podczas wesela w Kanie Galilejskiej, jaką szczególną rolę odgrywa w budowaniu relacji pomiędzy Nim, a Jego uczniami.
  2. Szczególną jednak uwagę zwróćmy na Jego słowa skierowane do pewnej kobiety, która błogosławi kobietę, Matkę, która Go karmiła, zaś Jezus chwaląc swoją Matkę podkreśla coś innego – jest Ona błogosławioną, szczęśliwą, ponieważ słucha Słowa Bożego i wprowadza w praktykę każdego dnia i każdej chwili. Uznaje w Niej bardzo uważną uczennicę, o wiele bardziej uważną, niż Jego uczniowie. Ewangelie nie ukrywają trudności uczniów w słuchaniu, w rozumieniu i wprowadzaniu w życie Słów Jezusa.
  3. Ten, kto przyjmuje Szkaplerz św. przyobleka się w szatę Maryi, czyli ma upodobnić się do Niej. Czyli powinien uczyć się od Niej słuchania Słowa Bożego. Dzisiejszym problemem człowieka jest to, że dużo słucha komentatorów Słowa Bożego, albo uważa, że sam je najlepiej rozumie, albo uważa, że nic Ono mu nie mówi, lepszy jest kawałek kryminału norweskiego niż jakiś fragment Pisma Świętego.
  4. Dlatego prosimy Ją, aby uczyła nas słuchania Słowa Bożego w naszym sercu, rozważania Go naszym umysłem i wprowadzania w codzienne życie na poziomie woli, a nie tylko naszych wyobrażeń.
  5. Maryjo, Matko Szkaplerzna, Matko słuchająca – nas, przyodzianych w Twój szkaplerz i będących Twoimi dziećmi – nieustannie nauczaj słuchania Słowa Bożego i życia zgodnie z Nim.
Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.