Komentarz Biblijny o. Wojciech Ciak OCD wróć

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa rok C

24-06-2022

Łk 15, 3-7
Przypowieść o zgubionej owcy

Jezus opowiedział faryzeuszom i uczonym w Piśmie następującą przypowieść: «Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła.
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Temat: Stajemy wobec Serca Jezusa
Wprowadzenie

1. Stajemy dziś wobec Serca Jezusa, stajemy niejako przyprowadzeni tu przez Maryję. Starajmy się zastanowić przez chwilę nad tym, co ta tajemnica Serca przed nami otwiera.

Obchodzimy uroczystość Zbawienia

2. Jest rzeczą znamienną, że dziś celebrujemy nie tyle jedno z wydarzeń w historii zbawienia, ale celebrujemy samo zbawienie, samą tajemnicę zbawienia, to, co stanowi „serce świata”, jego być i nie być i co najbardziej wyraziło się w Sercu  Jezusa. Celebrujemy przeto sens tego świata, który zamyka się w jego tajemnicy zbawienia.

Wobec kogo otwierają się tajemnice zbawienia?

3. To pytanie warto sobie zadać, tym bardziej obecnie, kiedy wydaje się, że świat jest obdarty z wszelkiej tajemnicy. Tajemnica zbawienia nie otwiera się przed każdym. Choć przed każdym może się otworzyć. Ale Bóg otwiera ją przed „maluczkimi”. Nie są to ci najbardziej inteligentni ludzie, którzy przynoszą Bogu satysfakcję z siebie samych… wystarczy popatrzeć na tych powoływanych przez Jego Syna już to, kiedy przechodził przez Ziemię Świętą, wystarczy popatrzeć na tych powoływanych obecnie, wystarczy popatrzeć na nas… Dlaczego tak jest? Bóg ma tu swoje racje, a Jego racje nie zawsze są naszymi. Jednak ci powołani od kogo mają uczyć się tajemnic zbawienia i kto w nie ma ich wprowadzać?

Od kogo można uczyć się tajemnic zbawienia i kto w nie wprowadza?

4. Tym, kto poucza o tajemnicach zbawienia, jest sam Jezus i Tym, Kto w nie wprowadza jest również On Sam. On bowiem  najlepiej zna Tajemnicę Swojego Ojca i Jego zamysły i On najlepiej uczy jaką przyjąć postawę wobec Ojca. On bowiem uczy tego w oparciu o swoją uległość i pokorę wobec Ojca, w oparciu o swoje synowskie Jemu oddanie.

Nasza postawa wobec tej tajemnicy:

5. Kiedy jednak stajemy wobec tej tajemnicy, możemy zadawać sobie różne pytania. Co z niej wyczuwamy, rozumiemy i dlaczego nam to jest dane? Sądzę, że można tu zwrócić uwagę na dwa niewłaściwe przeświadczenia, które nam mogą zagrażać:

  • poczucie przypadkowości: może ono nam grozić, że fakt bycia chrześcijaninem jest rzeczą przypadkową, dowolną i że patrzenie na świat z punktu widzenia tajemnicy zbawienia w Jezusie Chrystusie jest sprawą względną i dowolną, z której trzeba zwyczajnie wyrosnąć, zostawić, jako nic nie mówiący balast sumienia, czy balast historii i geografii, urodziłem się w takim dziwnym kraju nad Wisłą…
  • poczucia wybraństwa, może nam również towarzyszyć poczucie szczególnego wybraństwa, które pozwala nam sobie przypisywać  nie wiadomo co. Coś, co mieli uczeni w Piśmie i faryzeusze, coś, co Jezus surowo ocenił i uznał za przeszkodę w otwarciu na przyjęcie tajemnicy, a oni sądzili, że mają klucz do tajemnicy zbawienia i są jej stróżami. Jakże boleśnie się mylili?
Zakończenie – co znaczy postawa wynagrodzenia?

6. Strzegąc się poczucia przypadkowości i poczucia wybraństwa, że zostaliśmy dopuszczeni do tajemnicy Zbawienia wyrażonej w Sercu Jezusa, musimy jeszcze zwrócić uwagę na jedną sprawę. Na właściwe rozumienie wynagrodzenia Sercu Jezusa. Nie chodzi tu zapewne o sam akt wynagrodzenia za tych innych, ale chodzi przede wszystkim o przyjęcie postawy ucznia wobec Jezusa, którego prosimy: Jezu cichy i pokorny Sercem – uczyń serca nasze według Serca Twego. Taka postawa ucznia i prośby jest najlepszym wynagrodzeniem i wyrażeniem wdzięczności jakie dziś możemy uczynić wobec Serca Jezusa.

 Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.