Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Uroczystość Najświętszej Trójcy

12-06-2022

J 16, 12-15
Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Potrzebujemy miłosiernej obecności Ducha Świętego, aby móc stopniowo dochodzić do całej prawdy. A drogą jest uniżenie. Duch doprowadza do prawdy, ponieważ czerpie od pozostałych Osób Trójcy. Jest jeden Bóg – Ojciec, Syn i Duch Święty i wszystkie Trzy Osoby są jednym Bogiem. Pełnia prawdy jest więc też pełnią pokory – „doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie”! Nie ma tu poczucia zagrożenia – idealna wymiana. Jezus usuwa się, aby mógł przyjść Duch, który jednak nie mówi sam od siebie, lecz czerpie z Jezusa, który z kolei wszystko ma od Ojca…
Duch Święty pozostanie z nami na zawsze, a to oznacza, że nieustannie będzie nam potrzebny. Nie będzie zatem nigdy takiego momentu, w którym będziemy mogli stwierdzić, że wiemy już wszystko. Jezus mówi w Ewangelii, że On sam jest prawdą. Pełnię odnajdujemy więc w Bogu, a moment odnalezienia jest jakby zatrzymaniem się na krawędzi tajemnicy. Prośmy Ducha Świętego, aby pomagał i nam stawać się ubogimi w poczucie własnej wiedzy, abyśmy pragnęli czerpać ze źródła prawdy, którym jest Bóg!

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.