Komentarz Biblijny o. Wojciech Ciak OCD wróć

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

24-06-2023

Łk 1, 57-66. 80
Jan będzie mu na imię

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna.

Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem.
Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: «Nie, natomiast ma otrzymać imię Jan». Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię».

Pytali więc na migi jego ojca, jak by chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I zdumieli się wszyscy.

A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język, i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to dziecię?» Bo istotnie ręka Pańska była z nim.
Chłopiec zaś wzrastał i umacniał się na duchu, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Temat: Jan Chrzciciel od początku chce żyć dla Boga

Wprowadzenie

W ciągu roku liturgicznego obchodzimy w Kościele narodziny Maryi 8 września, narodziny św. Jana Chrzciciela 24 czerwca i Narodziny Jezusa Chrystusa 25 grudnia. Jaką to ma dla nas wymowę.

Narodziny dla Boga

Narodziny tych trzech osób wskazują nam na to, że od początku ich życie na ziemi jest nakierowane na Boga, na spełnienie Woli Bożej.
To coś szczególnego dane nam zaobserwować w oparciu o dzisiejszą uroczystość w przypadku św. Jana Chrzciciela.
Już bowiem w łonie matki wyraża swoją radość ze względu na przybycie Jezusa i potem, po narodzeniu, do końca jego dni, aż do śmierci, tę radość z narodzenia Jezusa będzie wyrażał. W ten sposób kreśli się jego życie dla Jezusa i ze względu na Jezusa i jego radość w tym względzie.
Niezwykłą rolę w tym okazywaniu radości ze względu na Jezusa spełnia Maryja.

Narodziny świętych dla Boga

W obecnym kalendarzu liturgicznym wspominając świętych i błogosławionych czynimy to zwykle w dniu ich śmierci, czyli w ich dniu narodzin dla nieba, narodzin w pełni do życia dla Boga.

Urodziny czy imieniny

Biorąc pod uwagę postać Jezusa Chrystusa, Maryi, Jego Matki i św. Jana Chrzciciela – jest rzeczą zasadną, aby Kościół obchodził kolejne rocznice ich urodzin.
Natomiast w naszym przypadku o wiele bardziej jest wskazane, aby obchodzić dzień imienin, gdyż odwołujemy się do naszego patrona i do jego narodzin w pełni dla Boga. I nasz patron przypomina nam o tej potrzebie naszego rodzenia się wciąż dla Boga i zarazem wskazuje nam drogę czy sposób przez który to narodzenie się dokonuje.
A sama data urodzin w dzisiejszym przeżywaniu laickim oznacza bardziej to, że mam żyć dla siebie.

Zakończenie

Dziękujemy Panu za narodzenie św. Jana Chrzciciela, który od początku  podjął misję Pana, dziś tym bardziej zwróćmy uwagę na dzień naszych imienin, aby przez wstawiennictwo św. Patrona tym bardziej podejmować życie dla Pana.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.