Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

01-01-2024

Łk 2, 16-21
Nadano Mu imię Jezus

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Wszyscy, którzy słyszeli o tajemnicy Mesjasza narodzonego w stajni, są zdziwieni. Jakże inna jest postawa Maryi, Ona „zachowuje i rozważa w sercu”. Nie ma w tej Jej postawie nic z roztrząsania, dedukowania, poszukiwania natychmiastowych wyjaśnień. Jej serce jest pełne pokoju płynącego z bezgranicznego oddania się Temu, „który wie wszystko, i co zamyśla, może uczynić”. Jej serce staje się źródłem Prawdy o Jezusie dla pierwszej wspólnoty chrześcijan, a także dla wszystkich uczniów i „braci” Jej Syna.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.