Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (rok A)

21-05-2023

Mt 28, 16-20
Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Góra w tradycji biblijnej jest miejscem objawiania się Boga. Uczniowie dobrze o tym wiedzą. Szczególnie Piotr, Jan i Jakub, którzy do­świadczyli spotkania z Jezusem w Jego chwale niegdyś, zanim jeszcze zmartwychwstał. Teraz też głęboko przeżyli spotkanie z Jezusem jako Bogiem, bo Mateusz podaje, że gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili… Ewangelista nie podaje, jakie wątpliwości zakradły się w serca uczniów. Ale właśnie wtedy, gdy nie­którzy zwątpili, Jezus zbliżył się do nich, jakby chciał okazać im swoją bliskość. Jezus przybli­ża się, a nawet, można powiedzieć, wchodzi w te wątpliwości, jakby chciał swą bliskością przełamać ich lęk.

Jezus mówi, że dana Mu jest wszelka wła­dza na niebie i na ziemi. Chce przypomnieć uczniom, że całe ich życie – teraźniejsze i w wieczności – jest w Jego rękach. Nic nie może się im stać, ani nic zagrozić. Na Jego MOCY mogą się oprzeć. W Jego obecności mogą ro­zwiać każdy swój lęk, słabość, zwątpienie.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.