Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

V Niedziela wielkanocna C

15-05-2022

J 13, 31-33a. 34-35
Przykazanie nowe daję wam

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Dzisiejsza perykopa ewangeliczna zawiera osobiste zwierzenia Jezusa. W Wieczerniku nie ma już Judasza, wyszedł, aby zdradzić swego Mistrza i Pana, pochłonęła go noc, noc duchowa, noc śmierci. Dlatego Jezus jest w swoim gronie, w gronie swoich przyjaciół i może teraz wreszcie otwarcie mówić o swej bliskiej przyszłości, może zawierzyć im swoje tajemnice. Apostołów nazywa dziećmi, używa czułych słów i sam jest wzruszony. Jezus daje tu swoim przyjaciołom nowe przykazanie miłości: Przykazanie nowe daję wam. Nie jest ono „nowym” dlatego, że jest kolejnym po Dekalogu przykazaniem. Nie jest także przekreśleniem Dekalogu jako „starego” przykazania. Klucz do jego zrozumienia leży w następnym wersie: abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Jezus dał nam przykład, jak należy miłować. A On miłuje do końca, aż do ofiary ze swego życia, aż do miłości nieprzyjaciół. Tylko Jezus daje siłę, abyśmy umieli miłować tak jak On.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.