Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

VI Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego

30-12-2023

Łk 2, 36-40
Anna mówiła o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali Mesjasza

Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem.

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Prorokini Anna nie rozstawała się ze świątynią. Jej wierność, jej trwanie zaowocowało spotkaniem Mesjasza. „Mówiła o Nim wszystkim” – taka była siła tego spotkania, że nie potrafiła, nie chciała zatrzymać Go dla siebie. Staje się więc Apostołką wyczekiwanego Zbawcy.
Anna jest też dla nas nauczycielką odczytywania łaski chwili – była w tej właśnie chwili, kiedy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus do świątyni. Jest punktualna w swojej obecności.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.