Komentarz Biblijny o. Wojciech Ciak OCD wróć

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

26-08-2023

J 2, 1-11
Wesele w Kanie Galilejskiej

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.

A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli.

A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Wprowadzenie

Dzisiejsza uroczystość stawia nas wobec bardzo niezwykłej sytuacji – szczególnej obecności MB w obrazie Jasnogórskim. Czym to wyjaśnić?

Ważne wydarzenia dla obecności Matki Bożej w obrazie Jasnogórskim

Ta obecność Matki Bożej w obrazie Jasnogórskim ma swoją historię i zaczęła się od jego sprowadzenia w 1382 r. na Jasną Górę. W ciągu wieków miała ta obecność szczególne swoje przejawy. My chcemy zwrócić uwagę na ostatni okres tej obecności, zaczynający się od drugiej połowy XIX wieku.

– starania bł. Honorata Koźmińskiego

Po upadku powstania styczniowego naród znalazł się w sytuacji rozbicia i bez wyraźnych znaków na przyszłość odnośnie sprawy wolności. Wówczas to bł. Honorat Koźmiński, kapucyn, postać niezwykła, pracując nad odnową duchową narodu od podstaw, podjął również starania o zjednoczenie narodu wokół MB Częstochowskiej, Królowej Polski przez wprowadzenie osobnej uroczystości MB Częstochowskiej.
Te starania trwały długi czas, i ostatecznie w 1931 r. papież Pius XI ustanowił 26 sierpnia jako stałą datę święta Matki Bożej Częstochowskiej na terenie całej Polski oraz wprowadził własne oficjum brewiarzowe i formularz mszalny. Zatwierdzone przez papieża słowa modlitwy mszalnej odzwierciedlają duszę Polaka, która łączy aspekt religijny z patriotycznym: „Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie dałeś narodowi polskiemu przedziwną pomoc i obronę, a Jej Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych…”.

– śluby jasnogórskie 1956

Innym ważnym momentem w uobecnianiu się w sposób szczególny poprzez ten obraz Maryi były śluby jasnogórskie 1956 roku. Pod nieobecność uwięzionego kard. Stefana Wyszyńskiego, ze szczytu Jasnej Góry zabrzmiały Jasnogórskie Śluby Narodu, a milionowa rzesza pielgrzymów powtarzała: „Królowo Polski! Przyrzekamy!”. Jasnogórskie Śluby Narodu były programem Wielkiej Nowenny przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski.

– Nawiedzenie Obrazu po całej Polsce

26 sierpnia 1956 r. to także dzień, kiedy zrodziła się myśl o peregrynacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, jako pomocy dla narodu w wypełnieniu przyrzeczeń. Prymas Wyszyński powiedział wówczas: „Skoro nie może cały naród nawiedzić swojej Królowej na Jasnej Górze, dlatego niech Matka Boża odwiedzi wszystkie swoje dzieci tam, gdzie żyją, czyli w ich parafiach”.
W pierwszą rocznicę Jasnogórskich Ślubów Narodu – 26 sierpnia 1957 r. poświęcona przez papieża Piusa XII kopia Obrazu, wykonana przez prof. Leonarda Torwirta, wyruszyła na szlak nawiedzenia Polski. Prymas Tysiąclecia widział w peregrynacji przemianę polskiej duszy, mówił: „Wierzymy, że jeżeli kto utrzyma jedność narodu i pokój, to Królowa z Jasnej Góry, Maryja Częstochowska”.
To Nawiedzenie miało dwa wymiary: wymiar zewnętrzny, dostrzegalny dla oka, i wymiar duchowy, zwłaszcza gdy przychodzi człowiek napełniony Bogiem. Dzieje się tak jak wtedy, gdy Maryja stanęła w domu Zachariasza i Elżbiety, podczas swego nawiedzenia. Ważniejszy jest jednak wymiar wewnętrzny, gdy człowiek otwiera się na obecność Boga i coś się w nim dokonuje, porusza, przełamuje i dojrzewa ku dobru. Nawiedzenie Matki Boga prowadzi do spotkania z żywym Panem, Ona jest Pośredniczką tego spotkania z Bogiem, objawiającym się nam w Jej Synu. Dla ułatwienia tego spotkania z żywym Bogiem na polskiej ziemi wyszła na wszystkie drogi naszej Ojczyzny „Najpiękniejsza Pątniczka, bez biżuterii, wędrująca polskimi drogami” (ks. Jan Twardowski). Owoce tego Nawiedzenia były ogromne.

Matka Narodu Polskiego

MB Częstochowska jest w sposób wyjątkowy Matką Polskiego Narodu.

– znaczenie MB Częstochowskiej dla Narodu według Jana Pawła II

Co to znaczy, na czym polega Jej rola, dobrze to wyjaśnił Jan Paweł II podczas homilii w 1982 r. Obchodziliśmy wtedy 600 lat obecności Maryi w znaku obrazu Jasnogórskiego i był to czas stanu wojennego. W nawiązaniu do Ewangelii mówiącej o obecności Maryi w Kanie Galilejskiej – Ojciec Święty podkreślił, że rolą Maryi w naszym narodzie jest wypraszanie wina wolności po to, aby stawać się dzieckiem Bożym, aby mogły dokonywać się szczególne zaślubiny pomiędzy Jezusem a każdą osobą. To stawanie się dzieckiem Bożym i te zaślubiny z Jezusem może są nieczytelne, ale chodzi o takie nawiązanie więzi z Jezusem, że dana osoba wierząca myśli, działa jak On.
I to, co możemy wywnioskować ze słów Papieża i zresztą całego jego podejścia do Maryi obecnej w tym obrazie, że Ona, Maryja może najlepiej zagospodarować to wszystko, co określamy mianem polskości. To, co określamy mianem polskości, a jest nim szczególna wrażliwość na dar wolności, musi być wlane jako woda do stągwi kamiennych, aby Jezus mógł to zamienić w wino wolności dzieci Bożych.
Nie chodzi tu więc o jakiś ciasny patriotyzm, ale chodzi o usłyszenie w sobie tego, co najgłębsze, a to słyszenie siebie jest możliwe z tego, co określamy mianem polskości. Jednak to usłyszenie siebie ma prowadzić dalej, do przyjęcia słów, które mówi Maryja: ”zróbcie wszystko, co wam powie”.

– przesłanie Benedykta XVI dla świeckich od MB Częstochowskiej

Warto jeszcze nadmienić, że Jezus w osobie Benedykta XVI przy obecności Maryi w obrazie Jasnogórskim podczas swojej pielgrzymki do Polski wypowiedział m.in. do osób świeckich znamienne rzeczy:
„Formujcie wasze umysły i serca w oparciu o dzieła wielkich mistrzów oraz świadków wiary, pamiętając, ze dziedzictwo szkół duchowości nie powinno być zamknięte, jak skarb, w klasztorach czy bibliotekach. Mądrość ewangeliczną, zaczerpniętą z dzieł wielkich świętych i sprawdzoną we własnym życiu, trzeba nieść w sposób dojrzały, nie dziecinny, i też nie agresywny, w świat kultury i pracy, w świat mediów i polityki, w świat życia rodzinnego i społecznego. Sprawdzianem autentyczności waszej wiary i waszej misji, która nie zwraca uwagi na siebie, ale realnie budzi wiarę i miłość, będzie porównanie z wiarą Maryi. Przeglądajcie się w Jej sercu. Bądźcie Jej uczniami!”. Czyli od Niej uczyć się odkrywania obecności Jezusa i od Niej uczyć się słuchania Jezusa.

Zakończenie

Warto pochylić się nad znaczeniem dla nas tej szczególnej obecności Maryi w obrazie Jasnogórskim i na nowo przemodlić wiele podstawowych spraw w obecności Maryi…
Stefan kard. Wyszyński wskazał na Maryję, jako naszą Matkę i sprawił niejako, że Ona nawiedzała każdego z nas podczas peregrynacji i żeby każdy z nas do Niej przychodził.
Jan Paweł II wskazał z kolei, że to, co w nas jest najcenniejsze jako Polakach, ma być zgodnie ze słowami Maryi poddane Jezusowi, aby zostało przemienione w wino prawdziwej wolności. A on sam jest przykładem, co dzieje się z Polakiem – Katolikiem jeśli zawierzy Maryi.
Z kolei Benedykt XVI oczekuje od nas, aby za wzorem Maryi, nawiedzać te środowiska, w których jest nam dane żyć.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.