Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela

28-08-2019

Mk 6, 17-29
Ścięcie Jana Chrzciciela

Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę.

Jan bowiem wypominał Herodowi: «Nie wolno ci mieć żony twego brata». A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał.

Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei.

Gdy córka Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: «Proś mię, o co chcesz, a dam ci». Nawet jej przysiągł: «Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa».

Ona wyszła i zapytała swą matkę: «O co mam prosić?»

Ta odpowiedziała: «O głowę Jana Chrzciciela».

Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: «Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela».

A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce.

Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Postawy Heroda i Herodiady są zgodne z ich wewnętrznymi wyborami. Herod, słaby, wydaje się na pożądliwość. Choć słucha chętnie Jana, ma wyrzuty sumienia, gdyż Jan piętnuje jego zachowanie. Może ma nadzieję, że będzie mu darowany grzech, skoro nie czyni nic przeciw Janowi, ale go słucha. Natomiast Herodiada widzi, że mowy Jana są niebezpieczne dla jej planów, i postanawia go zgładzić. Te ich postawy (pragnienie zniszczenia przeciwnika oraz chętne słuchanie, lecz bez wprowadzenia jakiejkolwiek poprawy czy zmiany w życiu) są otwarciem się na następny grzech.
Herodiada wykorzystuje sytuację, w której jej córka podoba się Herodowi. Herod, bazując na silnych emocjach, podejmuje decyzję nieadekwatną do sytuacji, obiecuje połowę swojego królestwa. Herodiada wykorzystuje nieświadomość córki i każe jej prosić o ścięcie Jana.
Ambicja Herodiady połączona z pożądliwością Heroda oraz nieświadomość Salome i jej obojętność na ludzkie życie zaowocowały grzechem zabójstwa.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.