Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

21-11-2022

Mt 12, 46-50
Prawdziwa rodzina Jezusa

Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: «Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą».

Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?»

I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Do otoczonego rzeszą słuchaczy Jezusa dociera informacja, że Jego Matka i bracia chcą z Nim pomówić. W odpowiedzi Jezus wskazuje na siedzących wokół, mówiąc: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, ten jest mi bratem, siostrą i matką”. Odnosząc się do relacji panujących w rodzinie i dowartościowując je, Jezus ustanawia jednocześnie dodatkowe kryteria pokrewieństwa. Pełnienie Woli Bożej może tak zbliżać ludzi do siebie, iż nawiązują się pomiędzy nimi szczególne więzy, już nie na zasadzie biologicznej, ale duchowej. Królestwo Chrystusa ma bowiem właśnie taki duchowy charakter.
Wydawać by się mogło również, że odpowiedź Jezusa jest dość szorstka, szczególnie jeśli chodzi o Maryję. Jednak Jego słowa zawierają w sobie ukryty przekaz, objawiając nam jakby nową cechę Jej osoby. Jezus ukazuje nam Maryję jako pierwszą pełniącą Wolę Ojca, jako wzór i nauczycielkę rozeznawania i wcielania jej w życie. Oby Pan mógł i na nas wskazać, mówiąc: „Oto siostra moja, oto brat mój”.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.