Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu

27-01-2019

Mk 3, 22-30
Chrystus przeciw Szatanowi

Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy».

Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Nauczanie i czyny Jezusa spotykały się ze skrajnymi reakcjami u ludzi. Przez jednych poszukiwany, aby dostąpić uzdrowienia, przez innych śledzony, aby wykazać, że jest fałszywym prorokiem, wrogiem Izraela.
Również w nas pojawia się często to „pęknięcie” wobec Bożego działania. Nie zawsze potrafimy dobrze rozeznać i oceniamy źle to, co jest dobre. To wewnętrzne skłócenie powoduje w nas rozbicie i ostatecznie przynosi zgubne owoce. Potrzebujemy poddać się sile i mocy Jezusa, która nas zjednoczy i przyniesie wewnętrzny pokój.
Jezus ofiaruje nam pomoc Ducha Świętego, który jest wewnętrznym Światłem w rozeznaniu tego, co dobre. Odrzucenie takiej pomocy niesie ze sobą wielkie ryzyko nierozpoznania i odrzucenia Miłości.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.