Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Wtorek, V tydzień Wielkiego Postu

28-03-2023

J 8, 21-30
Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja Jestem

Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie». Rzekli więc do Niego Żydzi: «Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?» A On rzekł do nich: «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich». Powiedzieli do Niego: «Kimże Ty jesteś?» Odpowiedział im Jezus: «Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego». A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba». Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Ojciec nie jest biernym obserwatorem misji swojego własnego Syna, ale zaangażowanym nauczającym, mówiącym, posyłającym: „Ten, który Mnie posłał…” (w. 26). Jeśli Jezus mówi o miłości do swych uczniów i do świata, mówi w Imieniu Ojca i swoim, jeśli oddaje życie za świat, oddaje z miłości, która łączy Go z Ojcem. Jest to ta sama miłość, którą On nas kocha i jest to ta sama miłość, którą kocha nas Ojciec. Od Ojca „nauczył się” i mówić, i czynić. W Jezusie posłanym na świat widzimy nie tylko drugą Osobę Trójcy, Boga-Człowieka, ale również otwartość Serca Ojca, który posyła Syna, by dać nam Zbawienie.

Jezus odsłania przed nami Ojca Bliskiego, Obecnego: „Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego” (w. 29).

Oto Tajemnica Ojcostwa Boga, którą ukazuje i w którą wprowadza Jezus: Ojciec jest Prawdą, mówi, czyni, posyła, nie pozostawia, JEST OBECNY. Syn zaś słucha, czyni Wolę Ojca, by ostatecznie „odejść do Tego, który Go posłał” (J 7, 33).

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.