Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Wtorek, I Tydzień Adwentu

05-12-2023

Łk 10, 21-24
Jezus rozradował się w Duchu Świętym

Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».

Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza oraz psalm responsoryjny kierują nasze spojrzenie ku obiecywanemu Mesjaszowi, który przychodząc na świat zaprowadzi w nim ład, pokój i sprawiedliwość. Dzięki Niemu biedni, ubodzy, utrudzeni i znękani zostaną uwolnieni z uciemiężenia i ucisku. Jako wierzący w Chrystusa wciąż oczekujemy ostatecznego wypełnienia obietnicy, aby nastało Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość. Jednocześnie powinniśmy pamiętać, że ono już teraz jest nam dane, jeśli tylko uświęceni łaską w Bożym świetle postrzegamy rzeczywistość, w której żyjemy.
Prośmy zatem, aby dobry Bóg oświecił nasze oczy i otworzył nasze uszy, abyśmy już teraz dostąpili Jego pokoju i sprawiedliwości

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.