Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Wtorek, II tydzień wielkanocny

09-04-2024

J 3, 7b-15
Trzeba się powtórnie narodzić

Jezus powiedział do Nikodema:

«Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha».

Na to rzekł do Niego Nikodem: «Jakżeż to się może stać?»

Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus: «Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, co widzieliśmy, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Nie bój się uwierzyć Jezusowi! Z odwagą utkwić w Nim spojrzenie. Spoglądać w górę na Ukrzyżowanego Zwycięzcę – Jezusa Chrystusa! Oto właściwa perspektywa życia, działania, myślenia każdego chrześcijanina. Perspektywa, która choć pośród cierpień, trudu doczesności, jednak zawsze prowadzi do ostatecznego zwycięstwa. Bo Jezus zwyciężył – to już się dokonało! Teraz kolej na każdego z nas. To „w Nim jest nasze życie i zmartwychwstanie! Przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni”! Święta Teresa od Jezusa powie: „Patrzcie na Ukrzyżowanego, a każdy trud wyda wam się lekki!”. Krzyż jest drogą, która prowadzi do zwycięstwa, do życia. Spoglądać na Niego z wiarą to uznać pokornie, że potrzebuję Zbawiciela, bo sama o własnych siłach, z pomocą własnej przemyślności i zaradności nie jestem w stanie się zbawić.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.