Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Wtorek, III Tydzień zwykły

23-01-2024

Mk 3, 31-35
Prawdziwa rodzina Jezusa

Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie».

Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

„Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie”. W tekście greckim jest napisane: dzetousin se, czyli: szukają Cię. Grecki czasownik dzeteō oznacza m.in. szukać czegoś, a także szukać kogoś z chęcią spotkania się z nim. Jezus pytając: „Któż jest moją matką i [którzy] są braćmi?”, nie wyrzeka się bliskich więzi z tymi, którzy Go szukają, aby się z Nim spotkać. Jezus nie wyrzeka się więzów krwi, ale ponad nimi stawia „więzy Jahwe”.
Ewangelia zaprasza nas do szczególnej relacji z Jezusem, do bycia Jego matką, bratem, siostrą. Bramą do takiej więzi jest pełnienie Woli Bożej.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.