Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Wtorek, IX tydzień zwykły

04-06-2024

Mk 12, 13-17
Podatek należny cezarowi

Uczeni w Piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić Go w mowie. Ci przyszli i rzekli do Niego: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić?»

Lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich: «Czemu wystawiacie Mnie na próbę? Przynieście mi denara; chcę zobaczyć». Przynieśli, a On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?»

Odpowiedzieli Mu: «Cezara».

Wówczas Jezus rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga».

I byli pełni podziwu dla Niego.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Starsi Izraela próbują znaleźć sposób na oskarżenie Jezusa. Pytają: czy mamy płacić podatek Cezarowi, czy nie?
Każda bezpośrednia odpowiedź jest niebezpieczna. Gdyby Jezus odpowiedział twierdząco, można by Go oskarżyć przed Izraelem o sprzyjanie rzymskiemu okupantowi. Jeśli zaprzeczy – stanie przed sądem Rzymian za podżeganie do buntu. Jezus jednak wychodzi ponad „albo – albo”. Jezus mówi: każda władza pochodzi od Boga, więc żadna poza Bożą nie jest absolutna. Każdą należy respektować w dziedzinach dla niej właściwych.
Myślenie „albo – albo” bywa pułapką. Jezus wznosi swoje i nasze rozumienie spraw ponad to zapętlenie mocą prawdy, którą sam jest. Niechcący uznali to sami faryzeusze. Ewangelia dzisiejsza zawiera bowiem także dwa wyznania. Faryzeusze wyznają: Ty jesteś prawdomówny, a Jezus wyznaje: wystawiacie Mnie na próbę (czyli: macie ukrytą intencję, nie jesteście prawdomówni). Tak oto widzimy kryterium, które pozwala działać z wolnością.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.