Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Wtorek, VI tydzień wielkanocny

07-05-2024

J 16, 5-11
Jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: „Dokąd idziesz?” Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę Go do was.

On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu – bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie – bo władca tego świata został osądzony».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Duch Święty jest Tym, który prowadzi nas do prawdy. Przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Nie ma to jednak nic wspólnego z tym, co potocznie kojarzy nam się z tymi określeniami. Pocieszyciel, Duch Święty nie jest oskarżycielem i nawet, gdy dzięki Jego łasce widzimy nasze niedoskonałości czy wręcz moralne upadki, dzieje się to w taki sposób, który nie zamyka w poczuciu winy. Duch Święty wskazuje na Jezusa – uczy wybierać Go jako Pana, przypomina Jego słowa, prowadzi do zjednoczenia z Nim. Słabość poznana w świetle Ducha Świętego staje się miejscem spotkania z Bożym Miłosierdziem.
Dziękujmy Jezusowi za dar Ducha Świętego, który przekonuje nas o prawdziwości Jezusowych stwierdzeń i prośmy, aby uwrażliwiał nas na nowość Jego wskazań!

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.