Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Wtorek, X tydzień zwykły

13-06-2023

Mt 5, 13-16
Wy jesteście światłem świata

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Zanim Jezus zacznie wykładać uczniom swoją naukę, chce im powiedzieć, kim są i kim się staną, jeśli w całej pełni przyjmą Jego Słowo. Ewangelia angażuje całe życie człowieka, zmienia jego wewnętrzną strukturę. Nie chodzi o to, co uczniowie będą robić (w ramach podjętej misji mogą otrzymać najróżniejsze zadania), ale kim będą, z czym i z Kim się utożsamią.
Jezus porównuje swoich uczniów do soli i do światła. Jezus mówi im: to wy nadacie smak wszystkiemu, co istnieje na ziemi, i specyficznego sposobu swojego życia i myślenia nie będziecie w stanie ukryć.
Uczniowie są więc solą i światłem, ale źródłem ich smaku i świadectwa jest Jezus i Jego Słowo. Jezus przestrzega uczniów, co się z nimi stanie, jeśli przestaną czerpać ze źródła: „na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi”. Pokazuje im też cel świadectwa: aby ludzie „chwalili Ojca waszego”. Świadek jest wiarygodny, jeżeli zna swoje źródło i swój cel. Jeżeli jednak świadek je zagubi, to nie Słowo utraci smak i nie ono przestanie być światłem, ale uczeń.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.