Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Wtorek, XIII tydzień zwykły

02-07-2024

Mt 8, 23-27
Uciszenie burzy na jeziorze

Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie.

A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!»

A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary?» Potem, powstawszy, zgromił wichry i jezioro, i nastała głęboka cisza.

A ludzie pytali zdumieni: «Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?»


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Jezus jest blisko podczas burz na morzu naszego życia. Gdy wpadamy w panikę, niepokój, pyta nas, czy Mu ufamy? On bowiem pozostaje Tym, który ma władzę i któremu nic się nie wymyka. Nie zawsze jest łatwo powtarzać za psalmistą: „Bóg jest dla nas ucieczką i mocą, i łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach. Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadały w otchłań morza. Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną” (Ps 46, 2-4). Groza walącej się ziemi i zapadających się gór jest potężna. Opisana sytuacja pokazuje, że mogą być zachwiane fundamenty naszego życia. A mimo tragizmu zdarzeń Słowo pozostaje niezmienne i zadaje nam pytanie: czy pamiętasz, że Bóg jest Tym, który „zamienił burzę w wietrzyk łagodny, a fale morskie umilkły” (Ps 107, 29)? Czy wierzysz, że i dziś, pośród nawałnic codzienności, może tak dotknąć twojego serca, że nastanie w nim głęboka cisza? Pomimo trudności, zmagań, z których składa się życie?

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.