Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Wtorek, XV tydzień zwykły

18-07-2023

Mt 11, 20-24
Jezus gromi oporne miasta

Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły.

«Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam.

A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Wielką pułapką może stać się przekonanie o przeciętności i szarości życia, jakim przyszło nam żyć. Sprawia ona, że powoli ciemnieje światło oczu i nie są one w stanie zauważyć cudu, jakim jest samo życie, a dalej, że „każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł” (por. Jk 1, 17). Biorąc pod uwagę nasz udział we Chrzcie, w Eucharystii, w ślubach zakonnych widzimy, jakiego cudu miłości możemy być pozbawieni. Czy nie potrzeba nam dodatkowej czujności, by nie zlekceważyć tak subtelnej i czułej obecności Jezusa, który żebrze najmniejszej uwagi, a także oblubieńczego współudziału w zbawianiu dusz? „Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków”, naszych Świętych, ostatnich Papieży lub szaleńców Boga, o których życiu słyszymy lub mamy możność w ich życiu uczestniczyć, czy nie trzeba nam ze wszystkich sił zabiegać o zdolność widzenia rzeczy takimi, jakimi są? „Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma” (Jk 1, 5).

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.